مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره راهنمای راه اندازی کمپین ایمیل مارکتینگ در مسیر بازاریابی دیجیتال را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!