مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره الگوریتم مرغ مگس خوار چیست؟ | در مورد این مرغ باهوش و دقیق بدانید! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!